پدرانه

افسردگی بازنشستگی گریبانگیر افراد بازنشسته

بسیاری از افراد به خصوص آقایان پس از بازنشستگی به شدت احساس پوچی می کنند و این باعث می شود که پس از بازنشستگی حال و روز خوبی نداشته باشند. بازنشستگان تا پیش از بازنشستگی با همکاران خود صحبت می کردند، بسیاری از آن ها با مردم و ارباب رجوع مراوده و صحبت داشتند، اما پس از بازنشستگی، این شرایط فرق می کند و اگر به فکر آن ها نباشید این احساس پوچی ناراحت کننده است و ممکن است دچار آسیب های جدی شود.
پنجشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

هدیه های مناسب روز پدر

چند روز تا ولادت امیر المومنین حضرت علی (ع) باقی مانده و مدت کوتاهی برای خرید هدیه ی روز پدر که در این تاریخ یعنی ۱۱ام فروردین ماه مصادف با ۱۳ام ماه رجب زمان در دست داریم. اگر برای خرید کادو روز پدر مستاصل هستید، بد نیست که نگاهی به پیشنهادات فمنوم بیندازید.
پنجشنبه، ۰۲ فروردین ۱۳۹۷